Strach z nemoci

Pro mé blízké

Pocity strachu známe všichni, jejich příčina může být různá. Schopnost postavit se vlastnímu strachu a vyrovnat se s ním často úzce souvisí s naším momentálním zdravotním a psychickým stavem

Přestože se nám někdy může zdát, že jsou senioři příliš citliví a úzkostní, neměli bychom jejich pocity znevažovat nebo podceňovat. Jejich strachy a obavy jim často můžeme pomoci překonat, pokud dokážeme trpělivě vyslechnout, co je trápí a promluvit si o tom s nimi. V závažnějších případech, například při podezření nemoci na základě příznaků, můžeme seniory podpořit tak, že je doprovodíme k lékaři

Pokud je strach z lékaře nebo případné špatné zprávy opravdu veliký a překonává s těžce, má možná smysl nejprve vyhledat psychologickou pomoc, třeba v některém z nízkoprahových center např. v RIAPSu či Centru krizové intervence nebo se obrátit na odborné telefonní poradny.