Psychický propad

Pro mé blízké

Odchod do důchodu patří paradoxně mezi nejvíc stresující životní situace. Mění se každodenní rytmus, struktura kontaktů i pocit užitku.

Nechte svého seniora, aby se v nové situaci zorientoval. Všímejte si, zda není nezvykle podrážděný nebo naopak apatický, bez radosti, propadající se do negativních nálad.

Určitě je dobré být se seniorem v kontaktu a mluvit s ním o tom, jak se cítí. Mnohdy se doporučuje předávat pracovní povinnosti postupně a udržovat si kontakt s kolegy na pracovišti.