Psychické diagnózy

Pro mě

Stárnutí doprovází úbytek nejen fyzických, ale i psychických sil. Jste víc unavení, hůř se soustředíte, vypadává vám paměť. Je to normální; taky vás přece nepřekvapí, že uběhnete míň než ve dvaceti.

I mozek je dobré cvičit. Složí k tomu různé testy a cvičení, mnoho z nich si můžete dělat sami. Mnohdy odhalí příznaky závažné choroby ve chvíli, kdy je nejlepší čas nemoc podchytit a zahájit vhodnou léčbu.

Pokud se vám stává, že náhle nevíte, kde jste a co tu děláte, začněte to okamžitě řešit. Pokud se vám dějí divné věci, mluví k vám hlasy nebo máte bezdůvodný strach či nutkavé puzení k nějakému skutku, není to legrace ani důvod ke studu. To samé platí, pokud ztrácíte vládu nad svými končetinami, ty se nekontrolovatelně třesou nebo vykonávají pohyby bez ohledu na vaši vůli.

Namístě je samozřejmě bezodkladné vyšetření mozku. Psychické projevy mívají někdy příčiny v novotvarech a po jejich odstranění vše vrátí k normálu.

Svěřte se s tím své rodině, vyhledejte odborného lékaře. Psychiatrů bohužel není mnoho, vždy je ale možné využít krizová centra. Zkuste tedy zavolat na linku důvěry nebo navštívit nízkoprahové krizové centrum.

Jde o vás a vaše fungování v tomto světě. Pokud nemáte nikoho blízkého, na koho byste se mohli spolehnout s řešením běžných věcí, důvěřujte plně odborníkům. Pokud by byla potřeba hospitalizace, je normální, že máte strach. Zkuste jim věřit, viděli už hodně podobných případů a mnoha lidem pomohli.