Potřeba užitku

Pro mé blízké

Je důležité, aby člověk dělal nejen něco pro sebe, ale i pro své okolí. Jakákoliv dobrovolná činnost nebo aktivita – sousedská, obecní – je důležitá.

Být užitečný znamená umožnit ostatním požádat nás o pomoc

Mezigenerační rozdíly jsou přirozenou součástí našich životů. Rozdílné názory a myšlení by však neměly být důvodem k tomu, abychom zapomínali na vzájemnou podporu a pomoc. Aby vás někdo mohl požádat o pomoc, musí Vám důvěřovat. Vzájemná důvěra vzniká postupným poznáváním a komunikací. Dokážeme mluvit a jednat s našimi blízkými, sousedy a ostatními tak, aby vznikl dostatečný prostor pro vzájemnou důvěru? Mohou se na nás v případě nouze obrátit se žádostí o pomoc?

Být užitečný znamená nezneužívat ostatní

Měli bychom si pomáhat. Ale ne za každou cenu. Vaši rodiče nemají povinnost hlídat vaše děti. Dejte jim prostor, aby si společný čas s vnoučaty mohli užít v klidu a radostně. Jen tak bude jejich společně strávený čas přínosný pro všechny. Jednoduché pravidlo, které platí i pro naše vztahy s okolím.

Vytvořte pro své blízké prostor k seberealizaci

Spousta seniorů a starších lidí se cítí v naší společnosti osaměle. Bez naší pomoci, však nedokáží překonat izolaci. Víte, v čem jsou vaši rodiče nebo starší sousedi zdatní? Znáte jejich sny a touhy? Pokud znáte odpověď alespoň na jednu z předchozích otázek, nebude pro vás určitě náročné pomoci jim najít nebo vytvořit pro ně místo ve společnosti, kde by se mohli realizovat a cítit se užiteční.

Umění naslouchat, trpělivost, pochopení a nadhled

Tyto schopnosti jsou zpravidla výsadou starších lidí, kteří k nim dospěli na základě zkušeností získaných během života. Jejich rozvaha a z našeho pohledu často pomalost vyvažuje dravou a rychlou energii mládí. Oba přístupy jsou důležité, protože se navzájem doplňují. Naučme se tedy alespoň občas zpomalit nebo zastavit a dát prostor našim rodičům, prarodičům a starším občanům. Naučme se naslouchat v klidu a pokud možno nezaujatě jejich radám a postřehům. Třeba se dozvíme něco nového.