Potřeba užitku

Pro mě

Každý člověk bez ohledu na věk či postavení má ve společnosti své místo a může být užitečný. Naše hledání na otázku, jak být užitečný nám přineslo několik témat, která více přibližujeme níže.

Být užitečný znamená umět požádat o pomoc

Požádat o pomoc je pro mnohé z nás obtížné, často nám v tom brání naše hrdost, někdy i špatné zkušenosti z minulosti. Pokud se však naučíme požádat ostatní o pomoc, mohou se díky nám cítit užiteční. Všichni se tak postupně učíme vzájemnému porozumění a posilujeme pocit sounáležitosti ve společnosti.

Být užitečný neznamená nechat se zneužívat. Znamená to nabízet to, čeho jste schopni a co nám samotným přináší radost

Pokud chováme úctu sami k sobě, dokážeme si vážit i ostatních. Pomáhat a být užitečný neznamená, že se budete před někým ponižovat, ale ani že budeme ponižovat ostatní.

Dejme vědět ostatním, co umíme a co víme. Ale nezapomeňme si stanovit své limity

Naše schopnosti a vědomosti s přibývajícím věkem nemizí. Naopak, díky tomu, že víme, jak je správně využít, nabývají na síle. Pokud chceme jít ostatním příkladem, měli bychom jim dát vědět, co umíme a víme. Zároveň bychom však měli znát a respektovat své vlastní limity.

Umění naslouchat, trpělivost, pochopení a nadhled

Podle nedávno vydané studie profesorky psychologie ze Stanfordské univerzity Laury Carstensenové zažívá většina lidí ve stáří více pozitivních pocitů než v jiných etapách života. Jak lidé stárnou, jsou emočně vyrovnanější, více se zajímají o nejrůznější problémy okolního světa a prokazují celkově více empatie. To jsou hodnoty, které v dnešní uspěchané době ocení nejen naši blízcí, ale i okolí.