Odcházení

Pro mě

Stává se, že v pozdním stáří se mysl už trochu odpoutává od tohoto světa. Možností, jak trávit čas, je kvůli fyzickým omezením málo. Někdy i prostá komunikace vyčerpává. Lidé se uzavírají do sebe, do svých vzpomínek, ohlížejí se zpět na svůj život…

Ideální je prožít zbytek svých dní v prostředí, kde se cítíme bezpečně a kde máme k dispozici veškerou péči, kterou potřebujeme, a způsobem, jaký bychom si přáli. Neřešit nic, co nemusíme a nechceme. Mysleme na to včas!