Stáří a psychika

Péče o duševní pohodu je stejně důležitá jako udržování fyzické kondice, a to v každém věku. Často to podceňujeme, a tak se po celý život vyrovnáváme s důsledky stresu, únavy, dlouhodobého neřešení krizových situací. Na ty je bohužel bohaté i stáří...

Psychický propad

Pro mě

Odchod do důchodu je velká změna a často s ní přichází pocit prázdnoty, nenaplnění, zkrátka deprese.

Více

Psychický propad

Pro mé blízké

Odchod do důchodu paradoxně patří mezi nejvíc stresující životní situace.

Více

Vědomí stáří

Pro mě

Stárneme prakticky od okamžiku, kdy dospějeme. V období odchodu do důchodu se ale úbytek sil začíná projevovat.

Více

Vědomí stáří

Pro mé blízké

Někdy potomci až úzkostně sledují různé příznaky stárnutí a srovnávají je s tím, co viděli u prarodičů.

Více

Odchod do důchodu

Pro mě

Na důchod se většina lidí těší. Místo toho ale někdy nastoupí podivná prázdnota, rozplizlost, smutek.

Více

Odchod do důchodu

Pro mé blízké

Odchod do důchodu je začátek nové životní etapy. Nenechte seniora, aby se v ní utopil.

Více

Životní styl

Pro mě

Způsob života má na zdraví neuvěřitelný vliv.

Více

Životní styl

Pro mé blízké

Zkuste se svými seniory najít motivaci pro péči o sebe a aktivní vyžití.

Více

Radost

Pro mě

Myslete na radost a plánovaně si ji dělejte!

Více

Radost

Pro mé blízké

Se stářím se snižuje tolerance k zátěži. Lidé jsou celkově smutnější, pomalejší, i malý stres nebo drobnost je vykolejí.

Více

Spánek

Pro mě

Ve stáří je spánek lehčí a usínání těžší. Spánkovou hygienu určitě nepodceňujte!

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mě

Mluvte se svými blízkými o svých obavách, představách i nejistotách.

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mé blízké

Senioři se často stydí za projevy postupujícího věku i související obavy. Dejte jim najevo, že vás to zajímá!

Více

Strach z nemoci

Pro mě

Mnoho seniorů chodí k lékaři s drobnými obtížemi, ale pokud mají tušení něčeho závažnějšího, návštěvu odkládají.

Více

Strach z nemoci

Pro mé blízké

Máte pocit, že vašeho seniora něco trápí? Vede tzv. pohřební řeči?

Více

Potřeba užitku

Pro mě

Pro každého z nás je nesmírně potřebné cítit se užitečný. Často to mohou být maličkosti, které lidem okolo nás velmi pomohou a nám mohou dodat radost a naplnění. Stejně tak, ale můžeme být zdrojem radosti pro někoho v našem okolí, kdo se necítí užitečný. Jeho pomoc by pro nás byla zjednodušením života a jemu by mohla přinést velké naplnění.

Více

Potřeba užitku

Pro mé blízké

Obzvláště u mužů se setkáváme s pocity smutku a zbytečnosti, pramenícími z ukončení zaměstnání. Muž, který často býval živitelem rodiny, je najednou jaksi „nepotřebným“ z pohledu finančního zajištění rodiny. Namísto aktivního trávení času je času najednou spousta a vyvstává nový problém: co s ním? Přitom potřeba smysluplného trávení času je pro člověka velice důležitým faktorem jeho spokojenosti.

Více

Smrt partnera

Pro mě

Úmrtí blízké osoby, se kterou jste tolik let žili, je pokaždé šok.

Více

Smrt partnera

Pro mé blízké

Pomozte svému seniorovi v tento těžký okamžik co nejvíc. Pokuste se z jeho osoby odebrat co nejvíc zařizování a úředních povinností.

Více

Psychické diagnózy

Pro mě

Určitý úbytek duševních sil k vyššímu věku přirozeně patří. Dejte si ovšem pozor na některé vážnější příznaky.

Více

Psychické diagnózy

Pro mé blízké

Život se seniorem, který trpí nějakou formou nervové degenerace, patří k nejsložitějším údělům vůbec.

Více

Odcházení

Pro mě

Stává se, že v pozdním stáří se mysl už trochu odpoutává od tohoto světa.

Více

Odcházení

Pro mé blízké

Často nás překvapí, jak vyrovnaní a smíření se smrtí staří lidé často jsou. Většinou je nejvíc trápí osamění…

Více