Stáří a psychika

Péče o duševní pohodu je stejně důležitá jako udržování fyzické kondice, a to v každém věku. Často to podceňujeme, a tak se po celý život vyrovnáváme s důsledky stresu, únavy, dlouhodobého neřešení krizových situací. Na ty je bohužel bohaté i stáří...

Vědomí stáří

Pro mě

Stárneme prakticky od okamžiku, kdy dospějeme. V období odchodu do důchodu se ale úbytek sil začíná projevovat.

Více

Vědomí stáří

Pro mé blízké

Někdy potomci až úzkostně sledují různé příznaky stárnutí a srovnávají je s tím, co viděli u prarodičů.

Více

Odchod do důchodu

Pro mě

Na důchod se většina lidí těší. Místo toho ale někdy nastoupí podivná prázdnota, rozplizlost, smutek.

Více

Odchod do důchodu

Pro mé blízké

Odchod do důchodu je začátek nové životní etapy. Nenechte seniora, aby se v ní utopil.

Více

Radost

Pro mě

Myslete na radost a plánovaně si ji dělejte!

Více

Radost

Pro mé blízké

Se stářím se snižuje tolerance k zátěži. Lidé jsou celkově smutnější, pomalejší, i malý stres nebo drobnost je vykolejí.

Více

Spánek

Pro mě

Ve stáří je spánek lehčí a usínání těžší. Spánkovou hygienu určitě nepodceňujte!

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mě

Mluvte se svými blízkými o svých obavách, představách i nejistotách.

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mé blízké

Senioři se často stydí za projevy postupujícího věku i související obavy. Dejte jim najevo, že vás to zajímá!

Více

Potřeba užitku

Pro mě

Máte pocit, že jste k ničemu? Není to pravda, už samotná vaše existence je pro tolik lidí důležitá!

Více

Potřeba užitku

Pro mé blízké

Seniorům po odchodu ze zaměstnání často chybí pocit užitku, uznání za práci, ocenění.

Více

Smrt partnera

Pro mě

Úmrtí blízké osoby, se kterou jste tolik let žili, je pokaždé šok.

Více

Smrt partnera

Pro mé blízké

Pomozte svému seniorovi v tento těžký okamžik co nejvíc. Pokuste se z jeho osoby odebrat co nejvíc zařizování a úředních povinností.

Více

Psychické diagnózy

Pro mě

Určitý úbytek duševních sil k vyššímu věku přirozeně patří. Dejte si ovšem pozor na některé vážnější příznaky.

Více

Psychické diagnózy

Pro mé blízké

Život se seniorem, který trpí nějakou formou nervové degenerace, patří k nejsložitějším údělům vůbec.

Více

Odcházení

Pro mě

Stává se, že v pozdním stáří se mysl už trochu odpoutává od tohoto světa.

Více

Odcházení

Pro mé blízké

Často nás překvapí, jak vyrovnaní a smíření se smrtí staří lidé často jsou. Většinou je nejvíc trápí osamění…

Více