Stáří a psychika

Péče o duševní pohodu je stejně důležitá jako udržování fyzické kondice, a to v každém věku. Často to podceňujeme, a tak se po celý život vyrovnáváme s důsledky stresu, únavy, dlouhodobého neřešení krizových situací. Na ty je bohužel bohaté i stáří...

Psychický propad

Pro mě

Odchod do důchodu je velká změna a často s ní přichází pocit prázdnoty, nenaplnění, zkrátka deprese.

Více

Psychický propad

Pro mé blízké

Odchod do důchodu paradoxně patří mezi nejvíc stresující životní situace.

Více

Vědomí stáří

Pro mě

Stárneme prakticky od okamžiku, kdy dospějeme. V období odchodu do důchodu se ale úbytek sil začíná projevovat.

Více

Vědomí stáří

Pro mé blízké

Někdy potomci až úzkostně sledují různé příznaky stárnutí a srovnávají je s tím, co viděli u prarodičů.

Více

Odchod do důchodu

Pro mě

Na důchod se většina lidí těší. Místo toho ale někdy nastoupí podivná prázdnota, rozplizlost, smutek.

Více

Odchod do důchodu

Pro mé blízké

Odchod do důchodu je začátek nové životní etapy. Nenechte seniora, aby se v ní utopil.

Více

Životní styl

Pro mě

Způsob života má na zdraví neuvěřitelný vliv.

Více

Životní styl

Pro mé blízké

Zkuste se svými seniory najít motivaci pro péči o sebe a aktivní vyžití.

Více

Radost

Pro mě

Myslete na radost a plánovaně si ji dělejte! Scházejte se s přáteli. Dopřávejte si drobné odměny každý den. Splňte si sen, který jste zatím celý život odkládali!

Více

Radost

Pro mé blízké

Se stářím se snižuje tolerance k zátěži. Lidé jsou celkově smutnější, pomalejší, i malý stres nebo drobnost je vykolejí.

Více

Spánek

Pro mě

Ve stáří je spánek lehčí a usínání těžší. Spánkovou hygienu určitě nepodceňujte!

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mě

Mluvte se svými blízkými o svých obavách, představách i nejistotách.

Více

Obavy z budoucnosti

Pro mé blízké

Senioři se často stydí za projevy postupujícího věku i související obavy. Dejte jim najevo, že vás to zajímá!

Více

Strach z nemoci

Pro mě

Strach je přirozenou součástí života, a přestože nás někdy nás může varovat před nebezpečím, neměli bychom tyto své pocity podceňovat ani potlačovat.

Více

Strach z nemoci

Pro mé blízké

Můžete pomoci vašim seniorům překonat strach a obavy, pokud dokážete trpělivě vyslechnout, co je trápí a promluvit si o tom s nimi.

Více

Potřeba užitku

Pro mě

Požádat o pomoc je pro mnohé z nás obtížné, často nám v tom brání naše hrdost, někdy i špatné zkušenosti z minulosti. Pokud se však naučíme požádat ostatní o pomoc, mohou se díky nám cítit užiteční. Všichni se tak postupně učíme vzájemnému porozumění a posilujeme pocit sounáležitosti ve společnosti.

Více

Potřeba užitku

Pro mé blízké

Mezigenerační rozdíly jsou přirozenou součástí našich životů. Rozdílné názory a myšlení by však neměly být důvodem k tomu, abychom zapomínali na vzájemnou podporu a pomoc. Aby vás někdo mohl požádat o pomoc, musí Vám důvěřovat. Vzájemná důvěra vzniká postupným poznáváním a komunikací.

Více

Smrt partnera

Pro mě

Úmrtí blízké osoby, se kterou jste tolik let žili, je pokaždé šok.

Více

Smrt partnera

Pro mé blízké

Pomozte svému seniorovi v tento těžký okamžik co nejvíc. Pokuste se z jeho osoby odebrat co nejvíc zařizování a úředních povinností.

Více

Psychické diagnózy

Pro mě

Určitý úbytek duševních sil k vyššímu věku přirozeně patří. Dejte si ovšem pozor na některé vážnější příznaky.

Více

Psychické diagnózy

Pro mé blízké

Život se seniorem, který trpí nějakou formou nervové degenerace, patří k nejsložitějším údělům vůbec.

Více

Odcházení

Pro mě

Stává se, že v pozdním stáří se mysl už trochu odpoutává od tohoto světa.

Více

Odcházení

Pro mé blízké

Často nás překvapí, jak vyrovnaní a smíření se smrtí staří lidé často jsou. Většinou je nejvíc trápí osamění…

Více