Stáří a právo

Právo není všemocné. Téměř vždy je lepší se dohodnout než se soudit.
To platí hlavně v rámci rodiny. K čemu je vítězný rozsudek, když ho druhá strana nerespektuje a vy se musíte domoci práva ve spolupráci policie nebo exekutora?

A hlavně: řešte vše včas, nejlíp hned. Nenechávejte věcem volný průběh a případné problémy neignorujte. Svá práva si musí každý hlídat a využívat všechny prostředky, které jsou k dispozici. Nebojte se poradit se se svými blízkými nebo s nezávislými profesionály – vaši situaci pochopí a budou stát na vaší straně.

Dokumenty

Pro mě

Využijte času, který najednou máte, a udělejte si pořádek v lejstrech!

Více

Dokumenty

Pro mé blízké

Pomozte svým seniorům, aby se zorientovali ve spleti dokladů, dokumentů, smluv a jiných listin.

Více

Majetek

Pro mě

Zamyslete se, co bude s vaším majetkem za 5, 10, 15 let.

Více

Majetek

Pro mé blízké

Nebraňte se debatě o majetku, pokud s ní vaši blízcí začnou.

Více

Auto

Pro mě

S rostoucím věkem přibývají k řízení auta další zákonné povinnosti.

Více

Auto

Pro mé blízké

Zkuste spolu popřemýšlet, jak může auto co nejlépe sloužit – samozřejmě tak, aby z něj měl senior co největší prospěch.

Více

Podnikání

Pro mě

Pozor na to, aby se z vaší firmy nestala past!

Více

Podnikání

Pro mé blízké

Pokud váš senior podniká, je dobré vědět, co to obnáší a jaké povinnosti z toho plynou.

Více

Smlouvy

Pro mě

Uzavřením smlouvy vzniká závazek a platí „dvakrát měř, jednou řež“. Nenechte se nachytat!

Více

Smlouvy

Pro mé blízké

Co je pro vás rutina, může v seniorovi budit podezření; jindy se může chytit do pasti, která vám připadá zřejmá.

Více

Doručování

Pro mě

Nepodceňujte přebírání pošty! Nejhorší problémy jsou ty, o kterých se dozvíte pozdě.

Více

Doručování

Pro mé blízké

Dbejte na to, aby se všechny dopisy určené pro vaše seniory vyzvedly, otevřely a přečetly.

Více

Podpůrce

Pro mě

Zvolte si někoho z rodiny, komu důvěřujete, a uzavřete spolu smlouvu o nápomoci. Je to dobrý trik, jak mít při úředních jednáních u sebe někoho blízkého.

Více

Podpůrce

Pro mé blízké

Soudně posvěcená smlouva o nápomoci je takový kouzelný glejt, který vám otevře dveře, před kterými byste jinak zůstali a nevěděli, o čem se za nimi jedná.

Více

Příjmy a závazky

Pro mě

Sepište si všechny platby, které pravidelně posíláte. Nejsou to jen ty měsíční. Co třeba daň z nemovitosti? Nebo odpady?

Více

Finanční prostředky

Pro mě

Ideální je mít dva účty s nějakou základní finanční rezervou. Nezapomeňte, že když majitel účtu zemře, až do ukončení dědického řízení s prostředky nelze disponovat.

Více

Finanční prostředky

Pro mé blízké

Posaďte se se svými seniory a projděte možnosti, jak na vedení jejich účtů ušetřit.

Více

Přístup k penězům

Pro mě

Zeptejte se ve své bance, jestli nenabízí speciální produkt pro seniory.

Více

Půjčky v rámci rodiny

Pro mě

Nespoléhejte se jenom na dobré vztahy.

Více

Půjčky v rámci rodiny

Pro mé blízké

Rodiče mohou se svým majetkem nakládat dle svého uvážení, my jim můžeme pomoci ho ochránit.

Více

Úmrtí partnera

Pro mě

Po odeznění prvotní bolesti na vás čeká zařizování, kterému se nelze vyhnout.

Více

Úmrtí partnera

Pro mé blízké

Zkuste svému seniorovi pomoci s co největším množstvím věcí, od řešení smluvních závazků po vyřízení pozůstalosti.

Více

Lékař

Pro mě

Nezapomeňte při příjmu k lékaři podepsat výslovný souhlas s informováním o vašem zdravotním stavu a uvést nejen partnera, ale nejlépe i děti nebo další blízké.

Více

Pojištění odpovědnosti

Pro mě

Pojištění odpovědnosti vás chrání před následky špatně zavřených vodovodních kohoutků, požáru apod.

Více

Pojištění odpovědnosti

Pro mé blízké

Pojištění odpovědnosti můžete sjednat i za svého seniora, je to naprosto bez problému a nepotřebujete k tomu ani plnou moc.

Více

Vyživovací povinnost

Pro mě

Vyživovací povinnost k dětem není jediná. Mají ji i ony k Vám a Vy ke svému manželovi či manželce.

Více

Vyživovací povinnost

Pro mé blízké

Tak jako měli naši rodiče vyživovací povinnost k nám, máme ji nyní my k nim.

Více

Darování majetku za života

Pro mě

Váš majetek pro Vás může být ve stáří jistotou. Aby ho dostal ten, komu chcete dát lze ošetřit jinak než darem.

Více

Darování majetku za života

Pro mé blízké

Podpořme rodiče, aby si nechali majetek.

Více

Závazky a výdaje

Pro mě

Zkuste se domluvit s někým z rodiny, jak se vyhnout nebezpečí, že na nějakou platbu zapomenete.

Více

Závazky a výdaje

Pro mé blízké

Proberte se svými seniory možnost dispozičního práva k jejich účtům, abyste měli kontrolu nad plněním závazků.

Více

Opatrovnictví

Pro mě

Cítíte, že vám možná slábnou duševní síly? Vyberte si někoho, kdo za vás převezme nutnost rozhodovat, až přijde čas.

Více

Opatrovnictví

Pro mé blízké

Některé nemoci mají jasnou progresi. Případné omezení svéprávnosti chrání seniora před následky činů, které už nemá plně ve své moci.

Více

Závěť a dědění

Pro mě

Určitě má smysl přemítat o tom, co se stane s majetkem, až tu nebudete.

Více

Závěť a dědění

Pro mé blízké

Hovor o tom, „co bude, až tu nebudu“, má pro seniora velký význam a nemá smysl ho shazovat, bojkotovat nebo odkládat.

Více

Útisk

Pro mě

Pokud máte pocit, že někdo z vašeho okolí zneužívá vaši pozici, nestyďte se za to a rozhodně to proberte s někým, komu věříte.

Více

Útisk

Pro mé blízké

Dějí se v rámci rodiny věci, které odporují dobrým mravům a hraničí např. až s týráním? Určitě nemá smysl zavírat před tím oči.

Více

Lékařská péče

Pro mě

V určité fázi života se může stát, že člověk nechce prodlužovat svou existenci za každou cenu.

Více

Pohřeb

Pro mé blízké

Pokud senior vysloví přání o způsobu pohřbu, je rozhodně na místě to respektovat.

Více