Pro mě/pro mé blízké

Stáří zasahuje do téměř všech oblastí života, prolíná se jím a ovlivňuje jej. Abychom se v něm neztratili, rozdělili jsme našeho průvodce do jednoduchých tematických okruhů. V jejich rámci jsme se pokusili zpracovat různé aspekty, které stáří a stárnutí přináší – od zřejmých po ty, které často na první pohled nevidíme.

Příběh stárnutí otevíráme první velkou životní změnou, kterou je odchod do důchodu. Snažíme se držet chronologickou linku. Je ale jasné, že taková posloupnost může být jen orientační, vždyť život každého z nás je jiný.

A protože na světě nejsme sami, pokusili jsme se na stáří dívat dvěma pohledy: očima jednotlivce, který stárne, a jeho okolí – rodiny a přátel. Protože i stáří bude snazší, pokud se můžeme opřít o své blízké a pokud mu blízcí budou lépe rozumět.

Vyberte téma