Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy.

Dotaz

Dobrý den,
v prosinci loňského roku jsme si objednali 5denní pobyt u CK v Maďarsku (14.6–18.6). V nastalé situaci, a také proto, že žena pracuje v domově pro seniory, který byl zasažen coronavirem, pobyt nebudeme moci uskutečnit. Žádali jsme o navrácení peněz, ale bylo nám odpovězeno, že to nelze. Náhradní termín vzhledem k mému současnému zdravotnímu stavu a věku 73 let asi nebudeme moci využít.

Mgr. David Novotný

Děkujeme za Váš dotaz týkající se 5denního pobytu v Maďarsku.

Pobyty u cestovních kanceláří jsou uskutečňovány na základě smlouvy o zájezdu. Zájezdy upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku, jakož i zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Podle ustanovení § 9a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu má prodejce zájezdu povinnost poskytnout zákazníkovi informaci o tom, že může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného.

Podle ustanovení § 2533 odst. 1 občanského zákoníku může zákazník před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. Dle druhého odstavce daného ustanovení musí být výše odstupného za odstoupení od smlouvy přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

S ohledem na výše uvedené můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, a to po zaplacení určitého přiměřeného odstupného.

S pozdravem
David Novotný