Vyživovací povinnost mezi manžely

Dotaz

Dobrý den, je mi 75 let a již více než 20 let nežiji se svým manželem a celou dobu jsem o něm neměla žádné zprávy. Před týdnem mě kontaktovala sociální pracovnice z Léčebny dlouhodobě nemocných s žádostí, abych si svého manžela převezla domů nebo mu zajistila pobyt v domově pro seniory, neboť jsem jeho nejbližší příbuzná a mám tudíž povinnost se o něj postarat. Děti z jeho prvního manželství žijí v zahraničí, a pokud vím, nebyl s nimi nikdy v kontaktu, vlastní děti jsme neměli.  

Manželovi je nyní 80 let, po cévní mozkové příhodě je prý ochrnutý, má problémy se sebeobsluhou a inkontinencí a potřebuje 24 hodinovou péči. 

Papírově jsme sice manželé, ale pro mě je cizí člověk. Mám povinnost se o něj starat? Mohu být nějak popotahována, když péči o něj nezajistím? Sama již mám zdravotní problémy, jsem po operaci páteře, mám nízký důchod. 

Děkuji za odpověď. 

Tereza Brunerová

Dobrý den,

rozumím tomu, že Váš manžel je pro Vás po tak dlouhém odloučení cizí člověk. Nicméně z hlediska práva Vaše manželství nadále trvá tak, jako kdyby jste spolu i nadále žili. Proto máte vůči sobě navzájem tzv. vyživovací povinnost, která je upravena v § 697 občanského zákoníku.

Jejím cílem je zajistit, aby oba manželé měli stejnou či velmi podobnou životní úroveň. Vyživovací povinnost může být plněna jak finančně, tak například tím, že strpíte bydlení manžela ve společném bytě.

I pokud by byly kontaktovány děti Vašeho manžela z jeho prvního manželství, Vaše vyživovací povinnost coby manželky je jejich vyživovací povinnosti nadřazena. Jinak řečeno jste to Vy, kdo se má o manžela v první řadě postarat.

Sociální pracovnice z léčebny dlouhodobě nemocných tedy postupuje v souladu s právem, když se na Vás obrací.

Popotahování, na které se ptáte, je teoreticky možné před soudem, pokud není vyživovací povinnost plněna dobrovolně. Nicméně řízení je možno zahájit pouze na návrh manžela, který by se vyživovací povinnosti domáhal.

Jak jsem již psala výše, vyživovací povinnost má zajistit oběma manželům stejnou životní úroveň, proto musí být zohledněna výše Vašeho důchodu. 

Doporučila bych Vám kontaktovat sociální pracovnici zpět a pokusit se jí vysvětlit situaci a zapátrat, zda nemá manžel příbuzné, na které by ona měla kontakt a oni by měli zájem a možnost se o manžela postarat.

Přeji hodně sil, pokud budete potřebovat, klidně se na mě znovu obraťte.

Tereza Brunerová