Ubytování pro klientku z azylového domu

Dotaz

Dobrý den,

hledáme ubytování pro klientku azylového domu. Paní se svými financemi nedosáhne na běžný pronájem či ubytovnu a kvůli omezené době pobytu v azylovém domě se musí již několik let stěhovat po azylových domech. Toto řešení není s přihlédnutím k jejímu věku (67 let) ideální, proto se na Vás obracíme s prosbou o odpověď, zda je reálné poskytnutí služeb  ve Vašem domově pro seniory.  

Příjmy klientky jsou:  starobního důchodu, dávky pomoci v hmotné nouzi,  příspěvek na živobytí   a doplatek na bydlení (celkem cca 8.000 Kč/měs.) Předem děkujeme za odpověď. 

Kristýna Galíková

Dobrý den,

Domov pro seniory je specializované zařízení, které poskytuje zdravotní a sociální služby seniorům, kteří z různých zdravotních důvodů potřebují asistenci nebo dohled ošetřovatelského personálu při každodenních úkonech 24 hodin denně.  Téměř 90% našich klientů je imobilních a pohybuje se pomocí invalidního vozíku, 75% našich klientů trpí nějakou formou demence, průměrný věk je 88 let.  

Z dotazu vyplývá, že seniorka potřebuje řešit svoji nelehkou bytovou situaci, nikoli neschopnost sebepéče a sebeobsluhy v důsledku zhoršeného zdravotního stavu.  

Pro řešení bytové situace doporučuji oslovit spíše Domy s pečovatelskou službou. Tyto domy jsou většinou v gesci jednotlivých městských částí a jejich získání je obvykle vázané na trvalé bydliště v dané městské části. 

Pokud by Vaše klientka potřebovala sociální služby a péči druhé osoby, doporučuji zažádat o příspěvek na péči, z kterého se tyto služby následně hradí. 

Více informací naleznete zde: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek. Přiznání příspěvku na péči je vlastně i tzv. „prokázáním“, že dotyčný sociální službu opravdu potřebuje. Není to nastavené úplně šťastně, ale bohužel některé domovy pro seniory, mají přiznání příspěvku na péči jako podmínku pro podání žádosti o pobyt.