Společné jmění manželů. Možnosti vydědění syna.

Dotaz

Dobrý den.
Manželka má na sebe účet u banky a já její manžel mám k tomuto účtu dispoziční právo. Na tento účet jdou oba naše starobní důchody. Patří tyto naše společné finance do společného jmění manželů? Budou tyto peníze na účtu, v případě mého úmrtí, spadat do podílového dědění ze zákona na mého syna z prvního manželství (nepominutelný dědic, zletilý).

Lze syna vydědit, když jsme se (po rozvodu) nestýkali a navzájem nevyhledávali od jeho 14let? Díky

Mgr. David Novotný

Hezký den,

dovoluji si tímto obrátit se na Vás v návaznosti na Vaše dotazy.

Veškerý majetek, který manželé nabydou během manželství, spadá do společného jmění manželů. Jedna polovina peněz na bankovním účtu tedy bude v případě Vašeho úmrtí součástí pozůstalosti, a Váš syn, jakožto nepominutelný dědic, by měl nárok na část těchto peněz.

Vydědění je možné pouze ze zákonných důvodů dle ustanovení § 1646 odst. 1 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení můžete syna vydědit pouze tehdy, pokud Vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o Vás opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, případně pokud vede trvale nezřízený život.

V případě vydědění může případně vyděděná osoba namítat u soudu neplatnost vydědění. Pokud by syn neplatnost vydědění u soudu namítl, soud poté při posuzování, zda syn neprojevoval opravdový zájem, zohlední i skutečnost, zda jste měl zájem na tom, aby se s Vámi syn stýkal. Je-li skutečnost, že o Vás syn neprojevoval opravdový zájem, důsledkem toho, že jste Vy neprojevoval zájem o syna, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu Vaším synem mohlo být důvodem k jeho vydědění. Z tohoto důvodu je vydědění Vašeho syna problematické.

Je možné však sepsat závěť, ve které zůstavíte veškerý movitý a nemovitý majetek manželce, v takovém případě, pokud by syn nebyl vyděděn, by měl právo na povinný díl z pozůstalosti, který je v případě zletilého dítěte pouze ¼ jeho zákonného dědického podílu.

Přeji hezký zbytek dne,
David Novotný, advokát