Přístup k penězům

Dotaz

Dobrý den, maminka je v pečovatelském domě a už se vůbec nedostane k bankomatu, ani do banky. Na účtu má ale peníze, ke kterým by ráda měla přístup, jak máme postupovat?

Milan Jursík

Dobrý den,

jsem rád, že se o tom s maminkou bavíte. V minulosti totiž docházelo k případům, že senior předal pečovatelce platební kartu i s PINem. V ojedinělých případech došlo ke zneužití důvěry seniora a krádežím peněz z účtu.

Doporučil bych návštěvu banky, kdy vás maminka uvede jako osobu, která může s penězi disponovat. Pakliže se maminka do banky nedostane, je  jednou z možností notářsky ověřená plná moc (pozvání notáře do pečovatelského domu).  

Další možností jak by se maminka mohla dostat k penězům je tzv. „Donáška hotovosti“. Tuto službu poskytuje Česká pošta a např. klienti (senioři) Poštovní spořitelny mohou tuto službu využívat.