Parkování na soukromém pozemku, zaplacení vzniklé škody

Dotaz

Řidič autojeřábu zaparkoval autojeřáb mezi dvě řady garáží (garáže i pozemek mezi nimi vlastní Společenství vlastníků garáží) tak, že zablokoval několik garáží (částečně i moji garáž) a odešel.

Při otvírání garážových vrat jsem vlastní nepozorností poškodil vraty garáže blatník. Byl jsem vyzván PČR k podání vysvětlení. PČR konstatovala, že nejde o trestný čin (vyčíslená škoda činí 4390,45 CZK).

Majitel poškozeného auta mě dopisem vyzval k zaplacení vzniklé škody, jinak se obrátí na občansko-právní soud.

Je v právu, když zaparkoval na soukromém pozemku, přesto že mohl zaparkovat na veřejné komunikaci?

Děkuji za odpověď

Mgr. David Novotný

Dobrý den,

 

děkujeme za Váš dotaz. Zde se jedná o dva protiprávní činy. Jedním z nich je, že majitel autojeřábu zaparkoval na místě, kde k němu neměl povolení, za což mu hrozí trest v rámci přestupkového řízení. V případě, že byste informoval policii o skutečnosti, kdy majitel autojeřábu zaparkoval na soukromém pozemku bez souhlasu majitele pozemku, policie by s největší pravděpodobností nechala jeřáb odtáhnout (za předpokladu, že by to bylo technicky možné), popř. by kontaktovala majitele, aby vozidlo z pozemku odstranil a s největší pravděpodobností by majiteli uložila peněžitou pokutu.

 

Jako druhý protiprávní čin pak lze kvalifikovat Vaše jednání, kdy Vaším jednáním došlo ke škodě na autojeřábu a to i přes to, že se autojeřáb nacházel na místě bez svolení majitele pozemku. Doporučujeme Vám kontaktovat majitele a škodu uhradit.

 

S pozdravem,

David Novotný