Majetkové vypořádání, převedení pozemku

Dotaz

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc.

Mám dva dotazy:
1) U mého pozemku byla postavena (zrekonstruována silnice) a byl jsem požádán krajskou správou silnic Libereckého kraje o majetkoprávní vypořádání - v oficiálním dopise je uveden trvalý zábor 76m2.
Krajské správě silnic jsem zaslal Souhlas s majetkovým vypořádáním - zřízení služebnosti a stanovil jsem cenu odkupu 500kč/m2. Dopis jsem zaslal a dostal jsem telefonické vyjádření s tím, že nic proplácet nebudou, že se údajně změnila mapa území 76m2 je v tuto chvíli správy silnic. Jak se proti tomuto bránit?

2) Rád bych převedl svůj pozemek o výměře 4469m2 na stavební. Při nahlédnutí do katastru je u tohoto pozemku zapsán druh: trvalý travní porost a způsob ochrany nemovitosti je zemědělský půdní fond. Jakým způsobem je možno tento pozemek převést na stavební? Dle územního plánu je pozemek veden zřejmě jako plocha nezastavitelná. Je potřeba tedy nejprve podat žádost o změnu územního plánu a poté návrh na vyjmutí z půdního fondu?

Předem mockrát děkuji za Vaši pomoc.

Mgr. et Mgr. Tereza Brunerová

Dobrý den,

k Vašemu prvnímu dotazu bych Vám doporučila sjednat si schůzku na Krajské správě silnic, aby Vám mohli podat přesné vysvětlení toho, co se stalo. Je možné, že ke změně došlo v rámci nedávno probíhajícího přeměřování při digitalizaci map pro katastr nemovitostí. Nejspíše ale bude nutné se v případě nesouhlasu bránit soudní cestou, nejpravděpodobněji žalobou na určení vlastnictví. Nicméně to nemohu přesněji takto na dálku posoudit. Uvidíte, co se dozvíte na Krajské správě silnic. Pak by bylo potřeba vzít případ k posouzení právníkovi, aby mohl vidět veškeré podklady.

Pokud jde o převedení pozemku máte pravdu, je nejprve potřeba, aby byl pozemek v územním plánu určen k výstavbě. Teprve potom je možné na odboru životního prostředí na Vašem místním úřadě požádat o vyjmutí z pozemkového fondu. Přesný postup Vám mohou opět říct na úřadě.

S pozdravem,

Tereza Brunerová