Lhůty na vyřízení příspěvku na péči

Dotaz

Včera jsem podala žádost na Městkém úřadě v Novém Boru (obor sociální) ohledně stupně závislosti o příspěvek na péči, v prvním podání mi bylo zamítnuto v České Lípě. Sociální pracovnice mi řekla, že vyřízení bude trvat až 12-14měsíců, což je strašné, moje záznamy tedy budou někde ležet, proč je tak dlouhá doba?

Bc. Lenka Josková

Dobrý den,

mockrát děkujeme za Váš dotaz, se kterým se na nás obracíte.

Věřím, že takové čekání může být velmi vyčerpávající a unavující. Příspěvek však bude následně vyplacen od datumu podání žádosti, vyplatí Vám tedy částku i zpětně.

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Na toto sociální šetření má Úřad práce 60 dní.

Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Lékařská posudková služba ČSSZ má na toto posouzení 45 dní.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Oba státní orgány si mohou ale navíc požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní. Standardně by se o žádosti mělo rozhodnout do 105 dnů (v odůvodněných složitějších případech do 135 kalendářních dnů).

V praxi jde většinou o 3 až 4 měsíce, než se celé řízení o příspěvku rozhodne. Těch 12-14 měsíců, jak Vám bylo řečeno sociální pracovnicí je tedy opravdu extrém.

Více informací o celém řízení o příspěvku na péči naleznete zde.

V případě dalších otázek se na nás vehájete obrátit. Budeme také rádi, když nám dáte vědět, jak celá situace pokročila.

 

Přeji hodně sil a energie,

Bc. Lenka Josková