Důstojné stáří

„Český statistický úřad odhaduje, že se na začátku příštího století sníží počet obyvatel České republiky na zhruba 7,68 miliónu. Třetinu obyvatel budou tvořit lidé starší 65 let.“ (Zdroj: ČSÚ, 2016)

19% obyvatel ČR je starších 65 let. Do roku 2030 to bude 23 %.

13,5 roku je tzv. zdravá délka života českých mužů (u žen je to 16,8 roku). Jedná se o počet let, kterého se osoba ve věku 60 let může dožít bez vážnějších zdravotních omezení.

91 let je odhadovaná průměrná délka dožití u žen na začátku příštího století. U mužů je to 87 let, tedy o 13 let více než dnes. Naděje na dožití ve zdraví ale neporoste zdaleka tak rychle!

Nemá smysl stářím strašit. Stejně tak ale nemá cenu se tvářit, že se nic neděje a že se skladba české společnosti nemění. Za pár let bude svět patřit seniorům.

Klíčem k budoucímu systému sociální a zdravotní péče pro seniory bude provázanost, informovanost a komunikace — i když se samozřejmě a nutně bude opírat o podporu rodiny, přátel a sousedů.


Návod na dokonalé prožití stáří neexistuje, ale umění stárnout by se lidé měli učit již ve věku plné životní i pracovní aktivity, aby stáří bylo obdobím zdravým a aktivním, s vyrovnaným a moudrým pohledem na život.

Mohlo by vás zajímat...


Archiv článků