Ve středu 15. 7. od 10.00 hod. vás opět zveme na online poradnu. Tentokrát se společně podíváme na téma Opatrovnictví.

Ve středu 15. 7. 2020 od 10.00 hodin vás opět zveme na online poradnu, kde se tentokrát společně s právníkem Mgr. Davidem Novotným podíváme na téma Opatrovnictví, tedy zákonné zastoupení zletilého člověka, který ztratil způsobilost právně jednat.

Budeme hledat odpovědi na otázky jako například:

-       V jakém rozsahu je možné svéprávnost člověka omezit a kdo o tom rozhoduje?

-       Kdo může být opatrovníkem a jaká má práva a povinnosti?

-       Jaký je rozdíl mezi generální plnou mocí a všeobecnou plnou mocí? Jaké mají výhody a rizika?

-       Jak postupovat v případě náhlé hospitalizace, kdy je potřeba něco vyřídit a rodina ani právník nemá k pacientovi přístup?

I vy se na nás již nyní můžete s vašimi dotazy, příběhy a zkušenostmi obracet přes chat či online formulář. Zároveň i během rozhovoru budeme online na chatu a budete se moci ptát na vaše otázky.

Rozhovor bude probíhat online na Livestreamu na Facebookové stránce Domova Sue Ryder. Odkaz na Facebookovou událost naleznete zde.

Není potřeba žádná registrace.

Z celého rozhovoru bude nahrán video záznam, na který se budete moci podívat, pokud nestihnete sledovat rozhovor online.