Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Michala Peškeová

Absolvovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 do roku 2022 působila v Gerontologickém centru na Praze 8 jako sociální pracovnice.

Nadále spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK v Praze na výzkumných projektech se zaměřením na získávání potřeb seniorů a jejich hodnocení. Dlouhodobě spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností, kde se podílí na vzdělávacích programech, certifikaci Vážka a poradenské činnosti v rámci mobilních poraden pro pečující o lidi s demencí.

V současné době působí v Hospicové péči sv. Kleofáše a podílí se na utváření poradny pro pečující o lidi s demencí.