Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Martin Žárský

Absolvent oboru sociální práce, které se věnuje celou profesní kariéru. Působil jako ředitel odboru sociální služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a následně též zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Podílel se na tvorbě koncepce sociálních služeb, zákona o sociálních službách, koncepce sociální práce, koncepce sociálního začleňování, plánování a financování sociálních služeb. 

V posledních letech se věnuje přímému managementu zařízení sociálních a sociálně zdravotních služeb. Současně jako OSVČ poskytuje odborné poradenství veřejnoprávním i soukromoprávním institucím v oblasti sociálně zdravotní péče. 

Značnou pozornost věnuje problematice vztahu profesionálních služeb a neformálně pečujících.