Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Katarína Sedlárová

Katarína v roce 2013 absolvovala doktorský program (UKF Nitra, UK Praha) s disertačním projektem zaměřeným na problematiku paliativní a hospicové péče v České republice. V praxi se věnovala sociální práci v paliativní péči v současném systému SRN, ČR a SR a její podpoře v legislativní a metodické rovině.

Od roku 2015 – 2021 pracovala na MPSV ČR, působila primárně v projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce a věnovala se tématu dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Nyní učí na katedře sociální práce FF UK a pracuje ve Sue Ryder jako specialista pro přípravu vzdělávacího programu v case managementu.

Aktivně publikuje, je spoluautorkou vědeckých monografií: Sociální souvislosti aktivního stáří (Karolinum, 2017), Rozvoj hospicové péče a její bariéry (Karolinum, 2015), Zdravotně sociální pracovník v praxi (UKF, 2013), Komparace sociálních služeb v České republice, v Slovenské republice a v Italské republice (Effeta, 2011) a autorkou odborných článku a vědeckých studií.