Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Jaroslav Cibulka

Jaroslav má magisterský titul ze strojního inženýrství (Západočeská univerzita v Plzni). Během své kariéry se posunul od průmyslu k řešení multidisciplinárních společenských problémů. Jeho oblasti zájmu jsou robotika, asistivní technologie a neinvazivní zdravotní technologie. Praktické zkušenosti získal jako výzkumný inženýr na Metropolitní univerzitě v Oslu.  

V současné době pracuje jako vědecký pracovník na ČVUT - CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky). Zde se podílí na prestižním EU projektu DISTINCT (Dementia: Intersectorial Strategy for Training and Innovation Network for Current Technology), pod záštitou Marie Skłodowska-Curie Actions.  

Je spoluzakladatelem univerzitní spin-off firmy IT for Humanity s.r.o., kde se mimo jiné zabývá HW vývojem asistivních technologií.  

Volný čas nejraději tráví ve hvozdech Českého Švýcarska ve společnosti Německého ovčáka Arnošta.