Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Iva Holmerová

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v praktickém lékařství, geriatrii, veřejném zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Ph.D. v oboru sociální gerontologie. Habilitovala v oboru kulturní a sociální antropologie problematikou péče o seniory a Alzheimerovy choroby.

Působí jako proděkanka pro zahraniční vztahy UK FHS, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ), odborný garant Studií dlouhověkosti na FHS UK, zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze. Je členkou vědecké rady FHS i Univerzity Karlovy. Dále působí hostující profesorka na University of the West of Scotland a přednáší na univerzitě v Kremži.

Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí. Mnoho let ve výboru Alzheimer Europe a do tohoto roku předsedkyně, také jako dlouhodobá předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti je nyní čestnou členkou výboru této společnosti, členkou INTERDEM a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti. Je řešitelkou či spoluřešitelkou rozvojových a výzkumných projektů, jak tuzemských, tak v zahraniční spolupráci, v poslední době například FRAM (program EK Progress), projekty řešící problematiku dlouhodobé péče dle zadání IGA MZ ČR, Projekt CamDEM (Case management v péči o lidi s demencí) pro AZV MZ ČR ve spolupráci s University College London, mezinárodní Projekt PALLIARE (Erasmus +KA2), INDUCT (ICT Marie Currie H2020, University of Nottingham), FWF GACR LA projekt databáze dlouhodobé péče a další a projekt RECETAS financovaný z programu H2020.

V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty.