Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Eva Jarolímová

PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D. pracuje jako konzultant a psycholog České alzheimerovské společnosti, věnuje se problematice rodinných pečujících, seniorů s demencí a diagnostice kognitivní poruchy.

Působí ve vedení pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti, je členkou multidisciplinárního vědeckého a konzultačního týmu Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při FHS UK, je lektorkou řady kurzů a věnuje se pedagogické činnosti na FF UK a HTF UK  v Praze.