Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Eva Dragomirecká

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala v Psychiatrickém centru Praha jako výzkumná pracovnice (1990 - 2010), vedla Katedru sociální práce FF UK (2010 - 2017) a v současnosti působí na Katedře psychologie FF UK.   

Předmětem jejího zájmu je sociální gerontologie, vývoj a validizace metod hodnocení psychosociálních intervencí pro seniory, transformace sociální a zdravotní péče a hodnocení komunitních služeb.  

Ve spolupráci s organizacemi podporujícími důstojné stárnutí vedla výzkumný projekt „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, který byl zaměřen na situaci pečujících rodin v současném systému zdravotních a sociálních služeb.