Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Daniela Vodáčková

PhDr. Daniela Vodáčková, klinická psycholožka, psychoterapeutka. Pracovala v krizovém centru RIAPS a učila na katedře sociální práce FF UK, nyní působí v soukromé psychoterapeutické praxi.

Kromě psychoterapeutické práce zaměřené na PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) a biosyntézu se zaměřuje jako lektor a supervizor na výcvikové programy zaměřené na krizovou intervenci, paliativu a práci s traumatem).

Z publikací: D. Vodáčková a kol., Krizová intervence, Portál 2002, D. Vodáčková, F. Brož, Krizová intervence v kazuistikách, Portál, 2015. Je také autorkou dvou básnických sbírek.