Funkce: lektor E-mail: Y8FoO_5fW%rwV.j6LTFEVUhqZ.EhTj
Alžběta Bártová

Alžběta Bártová vystudovala Husitskou teologickou fakultu při Karlově Univerzitě v Praze obor Husitská teologie – Psychosociální vědy. Na Fakultě humanitních studií v roce 2021 absolvovala doktorský program Studia dlouhověkosti s disertačním projektem v oblasti podpory nezávislého života lidí s demencí. Při studiu byla spoluřešitelkou projektu GAUK č. 760219 – uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku a lidí s demencí v domácí a lůžkové péči.

Od r. 2021 je spoluřešitelkou mezinárodního projektu HORIZON 2020 – RECETAS (Re - imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actionsfor Social Prescribing in Natural Spaces). Působí jako sociální pracovnice a podpora péče o lidi s demencí.